Projekt:  „Zelené střešní terasy a Vodní svět ve školní zahradě“

Základní škola Přerov, Trávník 27

Tento projekt je financován z finančních  prostředků Statutárního města Přerova.

Grantový program na podporu environmentální výchovy a vzdělávání v roce 2014.

Výše finanční podpory: 28 000 Kč

 

 

Partneři projektu:

CEA Sluňákov Olomouc v rámci programu Ekoškola

Lipka Brno

Iris Prostějov v rámci koordinace projektu: Škola pro

udržitelný život

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Přerov, Trávník 27